Mlajša železna doba

Rifnik “zajeli” Kelti

V mlajši železni dobi je Evropo preplavilo novo ljudstvo – Kelti. Kelti so sloveli predvsem kot bojevniki, vendar so bili tudi sijajni mojstri pri obdelavi kovin. Ustvarjali so mestne naselbine in kovali denar. Naše območje je bil sestavni del keltsko nordijskega kraljestva. Zdi se, da Rifnik v tem času ni bil močno poseljen, nekaj skromnih najdb izvira šele iz 1. st. pr. n. št (Pirkmajer, 2006).

Kip Kelta (pridobljeno s https://pixabay.com/en/celts-figure-wood-carved-old-956410/)

Vir: Pirkmajer, D. (2006). Rifnik – delovni zvezek za osnovno šolo. Celje: Pokrajinski muzej Celje