Pozna bronasta/starejša železna doba

Pozna bronasta/starejša železna doba (naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe, 9.-6- st. pr. n. š.)

V času pozne bronaste in starejše železne dobe je Evropa doživela veliko preseljevanje ljudstev. Stalni naseljenci so si iskali varnejših bivališč. Arheologi so na Rifniku izkopali temelje koč in številni tu ohranjeni predmeti in ostaline nam razkrivajo različne gospodarske dejavnosti takratnih naseljencev (Vrenčur, 2018).

Ugodne gospodarske razmere so omogočile razcvet trgovine. Čez naše kraje je vodila Jantarjeva cesta, ki je povezovala sever Evrope s Sredozemljem. Obstoj te trgovine dokazujejo tudi najdbe na Rifniku (Pirkmajer, 2006).

Za sprostitev:
Sestavi sestavljanko spodaj. Ko jo sestaviš, boš videl/-a, kako danes zgleda zbiralnik vode na Rifniku.

Vira:
Pirkmajer, D. (2006). Rifnik – delovni zvezek za osnovno šolo. Celje: Pokrajinski muzej Celje.
Vrenčur, I. (2018). Pomen Rifnika v prazgodovini (Doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana.