RIMSKA DOBA

Čas Rimljanov

V 1. st. n. št. so današnji slovenski prostor osvojili Rimljani. Zahodna Slovenija je postala del desete upravne enote Italije, področje Celeje s širšo okolico je bilo vključeno v provinco Norik, preostali del pa je spadal v provinco Panonijo. Začasno je zavladal mir in gospodarstvo je zacvetelo. Zrasla so številna rimska mesta in naselbine. Na območju Rifnika je bilo poseljeno predvsem vznožje, na vrhu hriba pa so postavili svetišče posvečeno Akvoniju, lokalnemu božanstvu reke Voglajne (Pirkmajer, 2006).

Rimski imperij (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maps-roman-empire-peak-150AD.jpg )

Vir besedila: Pirkmajer, D. (2006). Rifnik – delovni zvezek za osnovno šolo. Celje: Pokrajinski muzej Celje