Grobišča

Poznoantično grobišče

Na pobočju pod poznoantično naselbino je ležalo skeletno grobišče. Vanj so našli različne grobne pridatke, ki govorijo o materialni kulturi tistega časa in odsevajo vplive ljudstev, s katerimi so prišli v stik prebivalci Rifnika po uničenju zahodnega dela rimske države leta 476 (Pirkmajer, 2006).

Grobni pridatek = predmet, ki so ga dali pokojniku v grob (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014).

Na sliki vidimo grobne pridatke, ki so jih arheologi našli v antičnem grobu ženske.

 

Vira:
Pirkmajer, D. (2006). Rifnik – delovni zvezek za osnovno šolo. Celje: Pokrajinski muzej Celje.
Vrenčur, I. (2018). Pomen Rifnika v prazgodovini (Doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana.