Poznoantična naselbina

Notranje krize in vpadi barbarskih ljudstev v 3. in 4. stoletju so zamajali temelje mogočnega rimskega cesarstva. Doline in mesta niso bili več varni. Rimski staroselci so se umaknili v višje ležeča naselja, kot na primer na Rifnik. Tu so sezidali kamnite hiše, v eni so arheologi odkrili celo centralno ogrevanje- Zgradili so še cerkev, postavili cisterno za vodo in se zavarovali s trdim obzidjem (Pirkmajer, 2006).

Slika prikazuje razporeditev stavb v Antičnem času.

Legenda: 

1 – cerkev
2 – cerkev
3 – hiša
4 – cisterna
5 – vhodni obrambni stolp

Preberi še, kakšna so bila antična grobišča.

Vir: Pirkmajer, D. (2006). Rifnik – delovni zvezek za osnovno šolo. Celje: Pokrajinski muzej Celje