KDO JE ARHEOLOG?

Spoznaj poklic arheologa

Arheolog se ukvarja z zgodovinskim proučevanjem preteklosti z uporabo materialnih ostankov, kot so keramika, orodja in stavbe (ruševine). Sodeluje pri izkopavanjih in beleži podatke o najdbah ter konzervira najdene predmete (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014).

Video prikazuje terensko delo arheologa: