Mlajša kamena doba

Mlajša kamena doba (naselje s konca mlajše kamene dobe – konec 4. stoletja pr. n. š.)

Prve sledi človekovega bivanja na Rifniku sežejo v konec mlajše kamene dobe. Mlajša kamena doba je čas, ko postopoma nadomeščata nabiralništvo, poljedelstvo in živinoreja.

Poljedelstvo in živinoreja sta zahtevala stalno naselitev in nastala so prva preprosta naselja. Na Rifniku so arheologi odkrili naselbinsko jamo, ki sodi v ta čas (Pirkmajer, 2006).

Odigraj igro spomina s slikami iz arheološkega najdišča Rifnik.

Vir: Pirkmajer, D. (2006). Rifnik – delovni zvezek za osnovno šolo. Celje: Pokrajinski muzej Celje.