Povzetek in domača naloga

Kaj morem znati in kaj morem narediti …

  1. Povzetek v obliki miselnega vzorca
  2. Naloga za četrtošolce
  3. Naloga za petošolce